POHONY PRE POSUVNÉ  BRÁNY 

Montujeme pohony pre plotové vonkajšie brány zančky  LIFE ,  NICE  , CAME

Montujeme pohony aj na existujúce brány . Nezáleží či je brána nová alebo stará pôvodná.

Poskytujeme zdarma zameranie a konzultáciu na mieste .

Najčastejšie používané pohony pre posuvné brány :

  

 LIFE Taliansko ACER              NICE Taliansko ROAD, ROBUS        CAME Taliansko BX