Parkovacie zábrany slúžia na zabránenie neoprávneného parkovania na Vašom parkovacom mieste alebo na zabránenie vjazdu na parkovisko neoprávneným osobám. Dodávame systémy od fi CAME Taliansko .