Montáž

Firma K-Door s.r.o.  prevádza montáž garážových brán , priemyselných brán K-DOOR , OLYMPS DOOR  , KRISPOL , elektrických pohonov na brány                       zn. LIFE , NICE ,CAME  , ale iba ak bol tovar zakúpený v K-Door s.r.o. 

Servis

Firma K-Door s.r.o.  prevádza servis  garážových brán  , priemyselných brán K-DOOR , OLYMPS DOOR  , KRISPOL  , elektrických pohonov na brány zn. LIFE , NICE ,CAME  a aj iných značiek po dohode.  V prípade záujmu prosím vyplňte objednávku a zašlite ju .Budeme Vás kontaktovať. 

 

Objednávka servisného zásahu

Dodávateľ : K-Door s.r.o. , Vranovská 12 , 08006 Prešov , IČO:36502294 DIČ: 2021936235

Objednávam si záväzne servisný zásah , opravu brány (resp.pohonu ) podľa bližšej špecifikácie uvedenej v popise dole

Meno a Priezvisko
Spoločnosť
E-mail
Telefónne číslo
Adresa
Mesto, PSČ
Typ brány
Vaša požiadavka
Ďakujeme.

Objednávateľ súhlasí s podmienkami na vykonanie servisu firmou K-Door  s.r.o. a to hlavne:

 •   servisný zásah bude vykonaný po telefonickom dohovore na čísle ktoré uvedie objednávateľ v tejto objednávke
 •   keď sa nebude možné dovolať na uvedené číslo , servis nebude vykonaný , objednávku neakceptujeme
 •   servisný zásah bude uhradený v hotovosti na mieste opravy , vrátane dopravy
 •   cena za servis je za každú načatú pol hodinu 15 €
 •   cena za servis v prípade ,že sa porucha neprejaví pri príchode a pri skúške zariadenia je 0,5hod sadzba + doprava
 •   doprava bude účtovaná podľa skutočnosti iba jedna cesta z PO /Vranovská ul do miesta servisu v cene 0,30 € / km
 •   pokiaľ nebude možné chybu odstrániť hneď pri prvej návšteve , poplatok za zistenie závady je 0,5hod sadzaba + doprava
 •   servis vykonávaný po pracovnej dobe ale v prac deň. ( prac.doba je od 7,30 do 16,00hod ) bude spoplatnený sumou 25 €/0,5hod +doprava
 •   servis vykonávaný v deň pracovného voľna (sobota ,nedeľa ,sviatok ) bude spoplatnený sumou 50 €/0,5hod + doprava tam aj späť 0,30 €/km
 •   hodinová sadzba nezahŕňa cenu náhradných dielov a spotrebného, kotviacého a mazacieho materiálu
 •   Ceny sú konečné  . Firma K-Door s.r.o.  nie je platca DPH